Over Queerlink

Op queerlink.net lees je weetjes en tips die betrekking hebben op het onderwerp gezondheid. Zo gaan we bijvoorbeeld in op diverse longziektes, zoals astma en copd. Maar we gaan verder. Wat is bijvoorbeeld luchtbevuiling en wat zijn de gevolgen daarvan op je gezondheid? Wat is gezond eten? En hoe creëer je een gezond binnenklimaat in gebouwen? Antwoorden op dergelijke vragen vind je op queerlink.net!

Voeg toe aan je favorieten: permalink.