Disclaimer

Wanneer er op queerlink.net informatie wordt toegevoegd of wordt verwijderd, dan hoeven wij daar niemand van de op de hoogte te stellen. Wij hebben alle rechten om informatie toe te voegen, dan wel te verwijderen.

Wil je tips, adviezen of informatie die je op ons blog hebt gelezen op wat voor manier dan ook gaan gebruiken, dan is dat voor eigen risico. Hetzelfde geldt voor content die je vindt op websites waarnaar wij linken. Desalniettemin proberen wij met de grootste aandacht (in onze ogen) goede content te vinden voor queerlink.net. De informatie is bedoelt voor de inwoners van Nederland.

Op onze website plaatsen wij zelf content, linken we naar content die op andere websites staat en plaatsen we stukjes content van andere sites. Voor al deze content geldt de regel dan queerlink.net nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten die in de informatie zitten verwerkt. Hetzelfde geldt voor incomplete informatie. De informatie is overigens geen vervangingen van advies of informatie verstrekt door specialisten in de medische sector.

Reacties zijn uitgeschakeld.