Luchtvervuiling

Lucht bestaat van nature uit een aantal gassen. Simpel gezegd is er dus sprake van luchtvervuiling als er gassen in de lucht aanwezig zijn die er oorspronkelijk niet waren. Vaak denken mensen dat luchtvervuiling een probleem is dat door mensen is veroorzaakt, dat hoeft echter lang niet altijd het geval te zijn. Ook moeder natuur heeft er een handje van om de lucht om ons heen te vervuilen. Luchtvervuiling kan dus zowel door mensen als door de natuur veroorzaakt worden.

Luchtvervuiling door mensen

Denk hierbij aan de landbouw. Via deze sector kunnen stoffen en chemicaliën in de lucht terecht komen. In Nederland gaat het dan vooral om ammoniak vanuit mest. Een luchtvervuiler die jaarlijks terugkeert is vuurwerk. Andere menselijke luchtvervuilers zijn verbrandingsovens, auto’s en ander verkeer, industrie en elektriciteitscentrales. Hoewel je het misschien niet zou denken zijn bepaalde huis en tuin producten ook vervuilend voor de lucht. Verf is hier een voorbeeld van, dit product bevat namelijk oplosmiddelen.

Luchtvervuiling door moeder natuur

Zie onderstaande afbeelding voor natuurlijke luchtvervuilers.

natuurlijke-luchtvervuiling_2

De gevolgen van luchtvervuiling

Verontreiniging van de lucht kan negatieve gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Een slechtere luchtkwaliteit kan vervolgens effect hebben op de gezondheid van de mens, waardoor het aantal levensjaren kan afnemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelt informatie over luchtverontreiniging. Vooral continu contact met fijn stof kan schade aan de gezondheid van mensen toebrengen.

Jaren geleden is er al onderzoek verricht om de mogelijke gevolgen van continue blootstelling aan fijn stof en de eventueel daaruit voortvloeiende gezondheidsklachten in kaart te brengen. De uitkomsten logen er niet om. Recent – in het jaar 2013 – is er onderzoek gedaan naar hetzelfde onderwerp. Daaruit kwam de conclusie naar voren dat baby’s van de mens een negatieve invloed zouden kunnen ervaren als er sprake is van continu contact met fijn stof.

Wat kan je zelf doen tegen luchtvervuiling?

Zoals je hebt gelezen is luchtvervuiling geen goede zaak. Sterker nog: wellicht heb je niet eens door dat de lucht om jou heen is vervuild! De lucht kan nog zo strak en blauw ogen, maar dat hoeft dan nog niet te betekenen dat de luchtkwaliteit ook goed is. Kortom: je kunt met het blote oog vrijwel niet vaststellen de lucht wel of niet is vervuild.

Hoewel je dus niet kunt vaststellen hoe het met de luchtkwaliteit om je heen is gesteld, kan je wel een bijdrage leveren aan het inperken van de verontreiniging van de lucht in je omgeving. Denk hierbij aan het rijden van een zuinige auto, of liever nog, een elektrische auto.

Maar ook binnenshuis kan je van alles doen: minder met de kachel stokken, energiezuinige huishoudelijke apparatuur aanschaffen en het licht uitdoen op plaatsen waar je niet bent. Zomaar een paar simpele acties die vrijwel iedereen kan uitvoeren. Misschien denk je ‘’dat schiet toch niet op in mijn eentje?’’. Bedenk dan dat alle kleine beetjes helpen en als jij het goede voorbeeld geeft, volgen er vaak vanzelf meer mensen! Dat luchtverontreiniging niet alleen in Nederland een probleem is, zie je in het onderstaande filmpje. Hopelijk motiveert het kijken van de video je om een steentje bij te gaan dragen en de luchtvervuiling terug te dringen.

Reacties zijn uitgeschakeld.